ORSZÁGOS SZINTEN IS RITKA A LEMHÉNYIHEZ HASONLÓ GERONTOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS ÉS HOSPICE KORHÁZOTTHON

Az 1990 április 28-án létrehozott  SZENTKERESZTY STEPHANIE KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY célul tűzte ki, hogy a román társadalom széles rétegét alkotó sokat megért idős populáció számára létrehoznak egy intézményt, amely az idősek mindjobban elmélyülő egészségi, gazdasági, szociális, jogi, szellemi és lelki problémáit felvállalja. Ennek érdekében a felméréseket és azok feldolgozását követően beilleszteték a Gerontológia (idősgyógyászat) az orvostudomány egyik legfrissebb szakágazatának keretében, megteremtve elsőként ennek szakmai működési feltételeit.

gerontologia_1.jpggerontologia_2.jpggerontologia_3.jpggerontologia_4.jpggerontologia_5.jpg

A felmérésekből kitünt, hogy az öregedéssel járó esetenként krónikus betegségek gyógyítására Romániában nincs megfelelő lehetőség. Ehhez járult még az egészségügyi, a szociális tartalmú illetve az általános emberjogi indoklás. Az alapítvány célja a Gerontólogiai intézet mint relativ új orvostudományi ágazatnak a telepítése régiónkba, amely fölvállalja az idős kor élettani, korélettani, pszichológiai, szociális problémáit. Lehény községben épült fel, a Kézdivásárhelytől észak-keletre kb. 14 km.re műúton, Háromszék egyik legkeletibb falujában. A kilencvenes években megkezdett építkezés mondhatni mai napig is tart hiszen még nincs minden kivitelezve ami a tervekben szerepelt. A Gerontológiai és Rehabilitációs Központ, egy 8000 m2 nagyságú belteleken fekszik.

Rajta a küvetkező épületek állnak:1. A háromszintes főépület. 2. Vendégház 3. Mosókonyhatömb, benne gyógytornaterem, hydro-és fizió trápiás terem 4. 60 férőhelyes előadó terem 5. Mentőautó és garázs 6. Müködő asztalos műhely, gépparkkal 7. Raktárépületek.

 A fő épületben helyet kaptak a következők: 1. Szinten: a. Hospice ellátás b. Betegfelvételi lehyiség-Recepció c. Orvosi rendelő d. Ultrahang-Endószkopia kabinet e. Fogászati kabinet f. Közös ebédlő g. Toalet • Az ambulans kabinetek a járóbetegek ellátásán túl a rendszeres szűrővizsgálatokat is elvégezik. Különos gondot fordítanak a pszichés betegek (depresszió) kezelésére, és támogatására. • Ezen a szinten müködik a Hospice ellátás, egyébként ilyen jellegű osztály legközelebb csak Brassóban van. A hospice ellátás egyik legfontosabb jellemzője, hogy a súlyos betegek (rákbetegek, agyvérzéses, bénult betegek) számára bíztosítsa a testi- leki szenvedések csokkentését, a kíntó tünetek enyhítését. A halál tudatának elfogadtatása a beteggel és hozzátartozóival. Célja hogy a betegek utólsó szakaszát lehetőleg fájdalommentesen, de tiszta tudattal, szellemi és lelki erejük birtokában elhessék. Szorongásuk oldása, állapotuk elfogadtatása, a megbékélés elősegítése. 2. Szinten: a. Kórtermek b. Élelem tároló c. Tusólok d. Könyvtárszoba 3. Szinten: a. Fektetők b. Alapítvány elnöki szoba c. Könyvelőség d. Vendégszoba e. Orvosi –igazgatói szoba f. Szeménzeti szoba g. Gerantoprofilaxia kabinet h. Mosdó • A gerontológia feladatköre röviden az életkorral járó- és abból származó biológiai, szociális és társadalmi faktorok változása vizsgálása, az öregedés élettanát tanulmányozni és szakellátási módszerét kidolgozni. • Az épületben müködik egy lift is ami megkönyití a betegek mozgását, hiszen van aki mozgássérült vagy tolókocsira szorult. A felépült mosódát, raktárépületet, és egy vendégházat a komplett asztalosműhelyben készült berendezésekkel, butrokkal és külső munkálatokkal látták el. Ez utólag átépült munkaterápiás helyiséggé. A Vendégház mint a képen is látható a helyi hagyományokat követően épült: tornácal, széklelykapu vezet minket feléje, melyen bevésve ez olvasható: „Az emberi élet az a mű, amit csak a halál fejezhet be.” Az előadó terem 60 személy számára bíztosít helyet, amely kulturális események, Isten tiszteletek, tudományos ülések lebonyolítására alkalmas.

A GERONTOLÓGIAI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONT avatásán leleplezték az intézmény kertjében felálított Szent István Király mellszobrot is. A GERONTOLÓGIAI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONT kihatása a közvetlen környezetre pozítivan hatott: - Lemhény kozség infrastrukturájának fejlődése. - Az intézmény beindulásával 15-17 új munkahely jött létre. - A házi gondozókőpzzésel évente 10 személynek ad diplomát és továbbá közbenjár az elhelyezkedésben is. - Megteremtődött az a feltétel ami biztosítja a fokozottan hátrányos helyzetben élő idős réteg ellátását korszerű idősgyógyászati és gondozási elvárásoknak megfelelően. - Mivel elsőként létesült a régióban gerontológiai szakellátás falusi környezetben nagyon nagy az érdeklődés utánna. (Megemlítendő hogy mivel megyei szintű intézmény, igy az öreg korúak körében 24 ezer ember tart igényt a szolgáltatásokra.) - A rendszeres ismeretterjesztő előadások emelik az eddig elhanyagolt a lakosság egészség-kulturájának szinvonalát. Ott jártunkor és az interjú alatt az Alapítvány első alapító tagja és egyben az ügyvezető, Dr.Boga Olivér elmondta, hogy hosszú ideig gondot okozott a az ivóvíz –és szenyvíz hálozat hiánya. Végül egy bukaresti cég fúrta ki, utólag laboratorium által is ellenőrzött, 50 méter mély kutat. Ameny fölött meg épült a víztározó is. Ez tovább súlyósbította az amúgy is szűk anyagi lehetőségek meglétét A szenyvíz elvezetése olyan formán, hogy az ne veszélyeztesse a környezet tisztaságát ennek érdekében kiépítettek egy szenyvíz tisztitó rendszert is ami tovább aggaszotta az Alapítvány pénzügyi tartalékát. Az „aprocska gond” vagyis az, hogy anyagi háttért bíztosítani az építkezésre nem ment zökkenőmentesen. Sem az építkezésben, sem pedig a felépült épületek felszereléseben nem segített sem a Román Állam, sem valamenyik romániai párt sem pedig a Lemhényi Önkormányzat.

A Szükséges hatalmas pénzösszeget külföldi pályázatok utján, segítségek utján ami közül Dr.Boga Olivér a Német Máltai Szolgálatot említi, és a környéki építkezési vállalat bíztosították. A fent említett intézmény Lemhényt választotta magának otthonáúl, a lemhényiek nagy örömére. Büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy olyan komlex Központ vert a községben gyökeret amely messzi földekről híres. Általában nagy városokban szoktak a hasonló egészségügyi intézmények konncentrálódni esetenként valamilyen más osztályokkal, klinikákkal karöltve. A lemhényi Gerontológiai Rehabilitációs és Hospice Korházotthon egy olyan komplex egészségügyi „fellegvár”, amely bármilyen helyzetben, problémával segítséget tud nyújtani az öregkorú betegeinek, de az épületben folyamatosan müködő járóbeteg- és a fogászati rendelő más problémákkal küzködők számára is rendelkezésre áll. A XXI.századi, modern berendezések klinikai megelőző vizsgálatokra is alkalmas!

A különböző terápiás kezelések, és a további betegellátásra felkészült ápolók állnak rendelkezésre. Mint mondotta Dr. Boga Olivér szakorvos, a betegek ellátása luxus körülményeknek nevezhető, csak egy példa erre: ugyanannyi a kiszolgáló személyzet száma mint a bentfekvő betegek összesen. Tehát minden betegre jut egy, az intézmény által ott alkalmazott személy. Nincs jobb bizonyíték arra hogy mennyire különleges és ritka ez az épület komplexum mint, hogy a fenti Gerontológiai és Rehabilitációs Intézet egyetlen egész Erdély szerte.

 

Írta és szerkesztette: Sebestyén Tihamér