CURRICULUM VITAE


1. DATE PERSONALE:
Nume IGNATON
Prenume ELEMER
Data şi locul naşterii : 06.02.1950, Com. Lemnia, Jud. Covasna, România

2. STUDII :
1957 -1965 Scoala Elementară Nr. 2 din Com. Lemnia Jud. Covasna;
1965 - 1969 Liceul teoretic, Târgu Secuiesc;
1969 - 1973 Facultatea de Construcţii Timişoara, Specializarea Îmbunătăţiri Funciare;
1995 - obţinut titlul de doctor inginer, Specializarea Construcţii Industriale şi agricole;

3. ACTIVITATEA ÎN PRODUCŢIE:
1973 - 1979 Inginer proiectant şi şeful colectivului de proiectare de la OJIFPCA Reşiţa unde am elaborat peste 60 de proiecte de execuţie, iar la peste 80 % din aceste proiecte am fost şef de proiect;

4. ACTIVITATEA DIDACTICĂ:
1979 - 1990 Asistent universitar la catedrele CCIA şi MAO din Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara;
1990 - 1997 Şef lucrări universitar la Catedra de Management;
1997 - 1999 Conferenţiar universitar la Catedra de Management.
1999 şi pînă în prezent profesor universitar la Departamentul de Management, Facultatea Management în Producţie şi Transporturi.

5. PUBLICAŢII DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICA:
Număr cursuri, manuale, îndrumătoare, etc. 14 din care 6 ISBN;
Număr lucrări ştiinţifice publicate în ţară : 80 din care 12 în străinătate;
Număr contracte de cercetare - proiectare : 32 din care la 2 contracte responsabil de temă;
Brevete de invenţii : 2,
Inovaţii : 4.

6. STAGII DE DOCUMENTARE ŞI SPECIALIZARE POSTUNIVERSITARĂ:
6.1 În ţară:
1977 curs postuniversitar în specializarea Combaterea eroziunii solului, la Institutul Agronomic “Nicolae Bălcescu”, Bucureşti;
1984/1985 stagiu de documentare/specializare în cadrul sectorului de proiectare al IELIF Timişoara;
1991 pregătire de o săptămână în “Moderationstraining als workshop” prin firma HERBERTS - GERMANIA (la Timişoara);
1992 pregătire de 4 săptămâni cu profesori de la Akademia de Export Baden Würtemberg în domeniile Marketing internaţional, managementul firmelor mici şi mijlocii etc. (la Timişoara);
1992 2 săptămâni stagiu de perfecţionare Program TEMPUS JEP 2247/1991 în domeniul “Metode de analiză şi tehnologii moderne de calcul şi alcătuirea protecţiei termice a clădirilor şi Managementul firmelor de construcţii” (la Timişoara);
1995 1 săptămână curs postuniversitar în specializarea MANAGEMENT STRATEGIC cu profesori de la Universitatea din Tennessee, Knoxville (la Timişoara);
1995 1 săptămână curs postuniversitar în specializarea MANAGEMENT PRIN PROIECTE cu profesori de la Universitatea din Tennessee, Knoxville (la Timişoara);
1997 1 săptămână curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul de specializare MARKETING cu profesori de la Universitatea din Tennessee, Knoxville (Timişoara);
6.2 În străinătate:
1993 Marketing internaţional şi management, Export Akademie Reutlingen, Germania;
1995 ENGINEER SCIENTIST AS A MANAGER la Management Stockely Center, Universitatea din Tennessee, Knoxville, S.U.A;
1996 ianuarie/februarie documentare de o lună de zile în FINLANDA la University of Tehnology, Helsinki Institut of Tehnology din HELSINKI şi Hämmenlina Institut of Tehnology, prin programul TEMPUS JEP, pentru formarea continuuă;
1998 ianuarie - februarie, documentare de o lună de zile în Anglia la Derby University - School of Business, prin programul TEMPUS JEP 11494/1996 în probleme de învăţământ continuu.
1998 august, documentare de 10 zile la Universitatea din Tennessee, Knoxville, S.U.A;
2000 octombrie cocumentare de o lună de zile în Belgia la Universitatea din Gent, prin programul TEMPUS JEP 14009/1999 în management prin proiect ;
2001 mai – iunie documentare de o lună de zile în Belgia la Universitatea din Gent, prin programul TEMPUS JEP 14009/1999 în management prin proiect şi marketing;

7. DOMENIU PROPRIU DE SPECIALIZARE:
Management, Ingineria organizării lucrărilor de construcţii, Management şi marketing, Management prin proiecte, Ingineria sistemelor de producţie. Evaluări imobiliare, Evaluări funciare

8. LIMBI STRĂINE:
Foarte bine: limba maghiară;
Bine: limba engleză.

9. APARTANENŢA LA ASOCIAŢII PROFESIONALE:
Asociaţia Română de Marketing (AROMAR);
Asociaţia Generală a Inginerilor din România;
2000 – Membru extern al Academiei Tehnice Maghiare;
2002 - Membru al Asociaţiei Mondiale a profesorilor de origine maghiară;
2002 - Membru al societăţii Bolyai (2002);
2004 – Membru al asociaţiei Managerilor şi Inginerilor Economişti din România;
2005 – Membru ANEVAR, AEF

10. FUNCŢII:
1995 - 2000 director executiv al Centrului de Formare şi Consultanţă în Management, al Universităţii “Politehnica” din Timişoara;
2000 - 2004 Prodecan al Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi.11. ADRESA DOMICILIU:
300280 Timişoara, Str. Speranţei Nr. 1, Ap. 10. România, Telefon: 0256 42 36 34; Celular: 0742 808653
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. ADRESA LA LOCUL DE MUNCĂ:
300280 Timişoara, Str. Remus Nr. 14, Catedra de Management, Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi. Telefon/Fax: 0256 40 42 84, 0745 808653

Timişoara la 12.10.2009

Prof.Dr.ing. Elemer IGNATON

 

 

Ladányi Mihály

(Lemhény, 1783.-1810. április 29., Kolozsvár) filozófus, teológus, kolozsvári és nagyenyedi tanár, minorita iskoladráma író bölcsőjét is itt ringatták. Egy 1864-ből származó helynévgyújteményben olyan helynevek olvashatók, mint a Ladányi cseréje, Ladányi kútja stb. Bencze Gergely (Lemhény, 1854. március 8.- 1925. december 15., Sopron), erdőmérnök, vegyész, tudományos kutató, szakíró, akadémiai, illetve főiskolai tanár. Gimnáziumi tanulmányait Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen, Kolozsvárott és Miskolcon végezte.1975-79. között Selmecbányán erdőmérnöki képesítést szerzett. A főiskola elvégzése után a gödöllői, a besztercebányai erdőigazgatóságoknál dolgozott. Müncheni tanulmányút után, 1885-ben a selmecbányai főiskolán kémiából megbízott előadó, 1888-tól rendkivüli, majd 1891-től 1923-ig, nyugdíjazásáig, rendes tasnár, s a vegytani tanszék vezetője is. 1919-ben miniszteri tanécsos lett. Az ő nevéhez fűződik az erdészeti kémiai oktatás megalapozása, mely diszcíplinának ő volt az úttörője. A bükkfa papírgyártási célokra való kémiai feldolgozásával kísérletezett. Cikkeket írt erdészeti és bányászati szaklapokba. – Művei: Észrevételek az agrogeológiai értekezleten megartott tanácskozások alkalmából, az Erdészeti vegytan című művét, mely kéziratban maradt 1905-ben írta. Sírja a soproni temetőben található.

Dani Gergely

(Lemhény, 1923. június 14. – 1983. január 4., Gyímesbükk) Húszgyermekes földműves családból származott. 1952-ben szentelték pappá. A gyulafehérvéri teológiai főiskola elvégzése után Gyergyószentmiklósra, Gyergyópatakra, majd Gyímesbükkre került, ahol a kommunista diktatúrával dacolva templomépítéshez fogott. Egészségével és életével fizetett érte, de a templom ma is áll. Gyimesbükköt negyvenhárom éve csatolták Bákó megyéhez, az erőszakos beolvasztás céljából. 1963-ban egyik napról a másikra a község iskoláiban át kellett térni a magyarról a román nyelvre. Az osztálytermekben kiirták, hogy a szünetben sem szabad magyarul beszélni, a román tanárok a magyar beszédért pofonokat osztogattak. Dani Gergely a hittanórák leple alatt magyar nyelvet és irodalmat oktatott. Ezért a román titkosszolgálat meghurcolta és fizikailag is bántalmazta. 1973 és 1976 között, amikor ez szinte lehetetlennek látszott, Dani Gergely plébános új templomot építetett. Felszentelték 1976. október 17-én. Harmincegy évig volt plébános-esperes. Dani Gergely a sok meghurcolás következtében a szentmise leckéjének felolvasása közben adta vissza nemes lelkét Teremtőjének. ÉS AKI LEMHÉNYINEK VALLOTTA MAGÁT….

Luka László (Vasile Luca)

(Szentkatolna, 1898. június 8. – 1963. július 23., Nagyenyed) Habár nem Lemhényben született, Luka élete végéig lemhényinek vallotta magát. Az általános iskola falán -, mely 1994 óta viseli a Bem József tábornok nevét, aki moldvai útjáról visszatérőben 1849-ben itt is átutazott – emléktáblát helyeztek el a Groza-kormány egykori pénzügyminiszterének emlékére. A Szent Mihály- hegyi temetőben Ozsdolán készült márványsírkő látható, de tudomásunk szerint Luka hamvai nem kerültek ide. Érdekes, hogy Luka sírkövén halálának éveként 165 szerepel, jóllehet a halotti bizonyítványa szerint két évvel korábban hunyt el. Féltestvére, Tóth Géza – volt nagy nemzetgyűlési képviselő 1946-1952 között – Brassóban hunyt el, ő sem nyugszik e sírban, ahová az ő nevét is bevésték.