1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMOCO-SOCIALĂ  BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI  PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI LEMNIA 

 

2. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, SERVICII ŞI COMERŢ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI
3. COMISIA PENTRU INVÂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI SPORT, ACTIVITĂŢI SOCIAL –CULTURALE, CULTE, PROTECŢIE MEDIU ŞI TURISM