HÍREK, ÚJDONSÁGOK

HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

NAGYKORÚSÍTÁS 2015

ÖRÖKSÉGÜNK

VIRÁGOK LEMHÉNYBEN

VIRAGOSLEMHENY

Székelyvágta 2016

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

HATÁRKERÜLÉS-

Székelyek Menetelése

SCHENGEN II.

LEMHÉNY&FACEBOOK

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMOCO-SOCIALĂ  BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI  PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI LEMNIA 

 

2. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, SERVICII ŞI COMERŢ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI
3. COMISIA PENTRU INVÂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI SPORT, ACTIVITĂŢI SOCIAL –CULTURALE, CULTE, PROTECŢIE MEDIU ŞI TURISM